? What are the advantages of lightweight polymer mortars

ملات های پلیمری سبک وزن چه مزایایی دارند؟

در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند. ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طور کلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز جود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک وخمیری پلیمری با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم ۲۷% است و دیگر پرکننده ها که ۷۰-۷۸درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوستدار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمان بکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند. ملات های پلیمری خشک و پلیمری خمیری ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی، با کار بری چند منظوره برای دیوارچینی با انواع ملات های پلیمری سبک وزن چه مزایایی دارند؟در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند. ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طور کلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز وجود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک وخمیری پلیمری با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم ۲۷% است و دیگر پرکننده ها که ۷۰-۷۸درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوستدار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمان بکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند. ملات های پلیمری خشک و پلیمری خمیری ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی، با کار بری چند منظوره برای دیوارچینی با انواع داخل پروژه بالا میرود . با این محصولات می‌توانیم بهره‌وری نیروی انسانی را در پروژه‌های ساختمانی بالا ببریم. به خاطر کاهش حمل مصالح ساختمانی سه تا پنج نفر از نیروهای انسانی مورد نیاز را در پروژه اجرای دیوار کاهش می‌دهیم، بنابراین این محصولات می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر وزنی، ایمنی و محیط زیستی در پروژه مفید باشند .. آزمون انجام گرفته در آزمایشگاه پارک فن آوری علم استان البرز روی محصول نشان داد این محصول دارای کیفیت بالاتر از مقدار تعیین شده استاندارد میباشد و در برابر شوک حرارت و سرما دارای مقاوت قابل اطمینانی میباشد. محصول در کیسه های ۲۰ کیلویی عرضه میشود جایگزین ۳۲۰کیلوگرم ملات ماسه و سیمان است که علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اجرت کارگران مازاد ، از تحمیل هزینه های پنهان بیل و فرگون استانبولی و کمچه صرفه جویی میشود .. حالیکه هرگاه به ملات‌های سنتی لازم است تقریبا سه تا هفت روز آب داده شود کسب مقاومت بکند و بعد از ۲۸ روز مقاومت نهایی برسد . یعنی اگر در هفت روز اولیه تنه به دیوار چیده شده برخورد کند دیوار ریزش پیدا می‌کند یا دیوار هنوز سست است و به گیرش نهایی نرسیده است، اما ملات های خمیری و خشک پلیمری چند منظوره واوند ما بین ۸تا ۷۲ ساعت مقاومت نهایی خود را به دست می‌آورد همچنین مقاومت این محصول نسبت به شرایط اب و هوایی شمال و جنوب کشور به لحاظ شرایط سولفاته هوا دارای مقاومت مطلوبتری میباشد .

vavand0007

اولین بهترین ملات پلیمری خشک ایران
ملات های مدرن پلیمری خشک برپایه سیمان و خمیری پدیده ای نوین در صنعت سبک سازی ساخت وساز های ساختمانی
Views: 9
ملات واوند ابراز ساختن ملات
تفاوت دیوار های سبک اجرا شده با ملات پلیمری خشک پودری – خمیری و ملات سنگین ماسه سیمان سنتی
در دو تصویر دیوار های اجرا شده با ملات سنگین ماسه سیمان سنتی و دیوار اجرا شده با ملات مدرن سبک دیسپرس پلیمری خشک پودری و […]
ملات با رویه ای براق از فیلم پلیمری
ملات های پلیمری خشک و خمیری نوعی متریال تعمیری و ترمیمی در سبکسازی هستند با سطوحی پوشیده از فیلم پلیمر

ملات های پلیمری سبک وزن چه مزایایی دارند؟

در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند. ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طور کلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز جود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک وخمیری پلیمری با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم ۲۷% است و دیگر پرکننده ها که ۷۰-۷۸درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوستدار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمان بکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند. ملات های پلیمری خشک و پلیمری خمیری ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی، با کار بری چند منظوره برای دیوارچینی با انواع ملات های پلیمری سبک وزن چه مزایایی دارند؟در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند. ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طور کلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز وجود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک وخمیری پلیمری با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم ۲۷% است و دیگر پرکننده ها که ۷۰-۷۸درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوستدار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمان بکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند. ملات های پلیمری خشک و پلیمری خمیری ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی، با کار بری چند منظوره برای دیوارچینی با انواع داخل پروژه بالا میرود . با این محصولات می‌توانیم بهره‌وری نیروی انسانی را در پروژه‌های ساختمانی بالا ببریم. به خاطر کاهش حمل مصالح ساختمانی سه تا پنج نفر از نیروهای انسانی مورد نیاز را در پروژه اجرای دیوار کاهش می‌دهیم، بنابراین این محصولات می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر وزنی، ایمنی و محیط زیستی در پروژه مفید باشند .. آزمون انجام گرفته در آزمایشگاه پارک فن آوری علم استان البرز روی محصول نشان داد این محصول دارای کیفیت بالاتر از مقدار تعیین شده استاندارد میباشد و در برابر شوک حرارت و سرما دارای مقاوت قابل اطمینانی میباشد. محصول در کیسه های ۲۰ کیلویی عرضه میشود جایگزین ۳۲۰کیلوگرم ملات ماسه و سیمان است که علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اجرت کارگران مازاد ، از تحمیل هزینه های پنهان بیل و فرگون استانبولی و کمچه صرفه جویی میشود .. حالیکه هرگاه به ملات‌های سنتی لازم است تقریبا سه تا هفت روز آب داده شود کسب مقاومت بکند و بعد از ۲۸ روز مقاومت نهایی برسد . یعنی اگر در هفت روز اولیه تنه به دیوار چیده شده برخورد کند دیوار ریزش پیدا می‌کند یا دیوار هنوز سست است و به گیرش نهایی نرسیده است، اما ملات های خمیری و خشک پلیمری چند منظوره واوند ما بین ۸تا ۷۲ ساعت مقاومت نهایی خود را به دست می‌آورد همچنین مقاومت این محصول نسبت به شرایط اب و هوایی شمال و جنوب کشور به لحاظ شرایط سولفاته هوا دارای مقاومت مطلوبتری میباشد .

vavand0007

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

Views: 4

تماس رایگان آنلاین