مقایسه ملات واوند ، پلیمری خشک آماده برای بنایی دیوار کشی و جایگزین با گچ و خاک و پلاستر تمیز بدون ضایعات بر پایه سیمان با ملات های :

  • – ماسه سیمان سنتی سبک تهیه شده با پوکه صنعتی ملات ماسه – سیمان سنتی سنگین

ملات واوند خشک آماده برپایه سیمان سبکسازی vavand :

دانه بندی : قطر بزرگترین دانه 0/3 میلیمتر

به ماسه و سیمان نیاز ندارد .

چگالی : 1317.5 کیلوگرم بر متر مکعب

حالت ملات سبکسازی: نرم-چسبناک قابل پخش با ماله شانه ای در حداقل ضخامت کارایی دارد .

کار پذیری ملات خشک آماده واوند : بسیار بالا مناسب به همه کار ها

ضایعات و ریخت و پاش ندارد .

آب بندی ملات : ملاتی آب بند مانع ورود نم از رج ها میشود .

مقدار کار بری ملات در هر متر مربع دیوار چینی 20 سانتی : 2.5 الی 3 کیلو

ضخامت ملات در هر رج : 3- 2 میلیمتر

گچ خاک مورد نیاز برای اندود هر متر مربع دیوار : 16 kg

بهره وری از نیروی کارگر : حداقل سه نفر

عایقی گرمایش و سرمایش و صدا : تابعی از میزان عایقی قطعات بلوک های بکار برده شده .

مقدار هزینه صرفه جویی : در دیوار چینی 40 درصد و صرفه جویی در مقدار پروفیل مورد نیاز سازه – دیوار های عایق شده به سیستم سرمایش و گرمایش بار زیاد تحمیل نمیشود مصرف آب و برق کاهش مییابد .

عملکرد نسبت به قیمت : بسیار بالا و خیلی کم هزینه


ملات ماسه سیمان سنتی سبک با پوکه صنعتی :

دانه بندی : مانند ملات ماسه سیمان سنتی از صفر تا 10 میلیمتر + مقداری خاک

چگالی : 1100 کیلوگرم بر متر مکعب

به سیمان نیاز دارد

حالت ملات : زبره باید ضخیم و حجیم اجرا شود .

کار پذیری : سبک با چسبناکی نه چندان زیاد

ضایعات : دارد

آب بندی ملات : عایق رطوبی نیست

مقدار کاربری ملات در هر متر مربع دیوار چینی 20 سانتی : 30 کیلو گرم

ضخامت ملات هر رج : بیشتر از 2 سانتیمتر

گچ خاک مورد نیاز برای اندود هر متر مربع دیوار : 22 کیلوگرم

بهره وری از نیروی انسانی : یک نفر

عایقی حرارت : مثل بلوک های لیکا بسیار خوب

علاوه بر کاهش هزینه دیوار چینی در کم شدن مقدار پروفیل مورد نیاز سازه نیز موثر است .

عملکرد نسبت به قیمت : نسبتا زیاد

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

091212294252-0912067952

09125137114-0212290472

پرش به خانه


ملات ماسه سیمان سنتی سبک با پوکه صنعتی :

دانه بندی : مانند ملات ماسه سیمان سنتی از صفر تا 10 میلیمتر + مقداری خاک

چگالی : 1100 کیلوگرم بر متر مکعب

به سیمان نیاز دارد

حالت ملات : زبره باید ضخیم و حجیم اجرا شود .

کار پذیری : سبک با چسبناکی نه چندان زیاد

ضایعات : دارد

آب بندی ملات : عایق رطوبی نیست

مقدار کاربری ملات در هر متر مربع دیوار چینی 20 سانتی : 30 کیلو گرم

ضخامت ملات هر رج : بیشتر از 2 سانتیمتر

گچ خاک مورد نیاز برای اندود هر متر مربع دیوار : 22 کیلوگرم

بهره وری از نیروی انسانی : یک نفر

عایقی حرارت : مثل بلوک های لیکا بسیار خوب

علاوه بر کاهش هزینه دیوار چینی در کم شدن مقدار پروفیل مورد نیاز سازه نیز موثر است .

عملکرد نسبت به قیمت : نسبتا زیاد

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

091212294252-0912067952

09125137114-0212290472Views: 10

تماس رایگان آنلاین