ماله کش صحیح برای کاشی کاری

طرز ملات اندازی صحیح که میبایست در

امتداد اضلاع عرضی قطعات انجام شود

ملات اندازی به شیوه لقمه ای

یکی از روش های ملات اندازی غلط که بنام لقمه ای رایج است

ملات اندازی غلط

ریزش تایل های بدنه بعلت ملات اندازی غلط به شیوه لقمه ای

یکی شیوه ملات اندازی موج دار غلط

یکی از شیوه های ملات اندازی غلط در پشت کاشی به علت عدم محبوس شدن و عدم تخلیه هوا امکان چسبیدگی ممکن نمیشود در نتیجه قطعات میریزند

ماله ملات اندازی نصابی کاشی و سرامیک

برای هر اندازه کاشی ماله شانه ای با بزرگی ویژه ای نیاز است

ملات آماده بنایی پلیمری دیسپرس واوند


طرز ملات اندازی صحیح

که میبایست در امتداد اضلاع

عرضی قطعات انجام شود .

ملات پلیمری خشک واوندویبره شارژی

ابزار مدرن ویبره نصابی که هوای پشت کاشی و سرامیک را بخوبی تخلیه میکند

ملات پلیمری واوند

میزان دندانه های لازم ماله نصابی برحسب ابعاد تایل

ملات پلیمری خشک چکش لاستیکی

متروک شدن چکش لاستیکی که هوای لای ملات را تخلیه نمیکند !

ملات خشک پلیمری بسته بندی شده واوند
ملات واوند ویژه نصابی کاشی و سرامیک

چسب کاشی یک جزئی در بسته بندی های 22 کیلویی به رنگ زیتونی روشن و سفید

Visits: 0

تماس رایگان آنلاین