مزایای ملات های پلیمری خشک آماده با دیگر ملات های سنتی

در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند. ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طور کلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز وجود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک پلیمری بر پایه سیمان با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم 27% است ودیگر پرکننده ها که 70-78درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوست دار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمانبکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند. ملات های پلیمری خشک و پلیمری بر پایه سیمان ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی که بنا خاصیت فیلر بکار برده شده با مرور زمان به مقاومت آن هم افزوده میشود ، با کار بری چند منظوره برای دیوارچینی

واوندvavand00012

گلدان مستطیلی + سطل لاستیکی = فرغون

نشان تجاری ثبت شده ملات واوند

خداحافظی با ملات های پر هزینه و ضایعات ماسه سیمان سنتی

با انواع ملات های پلیمری سبک وزن بر پایه سیمان چه مزایایی دارند؟در صنعت ساخت سازهای ساختمانی ، اجزای اصلی ملات و بتن این صنعت مهم‌ترین اقلام به کار رفته میباشند . ملات‌ها چسب‌های ساختمانی هستند که برای اتصال مصالح ساختمانی بکار میروند، به طورکلی ملات ها پس از خیساندن در محل مصرف به شکل خمیری بکارمیرود که برای چسباندن قطعات به یکدیگر و تامین یک بستر مقاوم و اندود‌کاری سطوح داخلی و خارجی ساختمان و بندکشی استفاده میشود . در ملات ماسه و سیمان، سیمان چسب ملات و ماسه پرکننده ملات است، استفاده از ملات با اجزای تشکیل‌دهنده متفاوت از گذشته‌های دور تا امروز وجود داشته و این صنعت از ورود فناوری در تحول دائمی بوده و با کمک آن نسل جدیدی از ملات به صنعت ساختمان‌سازی معرفی شده است. در همین راستا ملات‌ های خشک بر پایه سیمان پلیمری با کاربری چند منظوره دارای دو قسمت اصلی هستند، یک قسمت چسب ملات مانند سیمان و پلیمرها فیلرها که دارای حجم 27% است و دیگر پرکننده ها که70-78درصدی از حجم کل را تشکیل می‌دهد ملات پلیمری دوستدار محیط زیست برای جایگزینی ملات سنتی از قبیل ماسه و سیمان در صنعت ساختمان بکار میرود که میتواند چهار برابر ملات سنتی مقاومت کششی، فشاری و برشی را تحمل بکند.


ملات های پلیمری خشک و پلیمری خمیری ، نوعی ملات آماده مصرف و چسباننده بسیار قوی دارای سیمان و بدون ماسه، متشکل از پلیمرهای دوستدار محیط زیست به همراه فیلرهای معدنی، با کاربری چند منظوره برای دیوار چینی ، اندود و نصابی کاشی و سرامیک سرعت عملیات را افزایش میدهد . مصالح که در کارگاه با انواع وسایل پر هزینه و اجرت بالای کارگران اضافی در داخل پروژه جابجا میشوندبا این محصولات می‌توانیم بهره‌وری از نیروی انسانی را در پروژه‌های ساختمانی بالا ببریم. به خاطر کاهش حمل مصالح ساختمانی سه تا پنج نفر از نیروهای انسانی مورد نیاز را در پروژه اجرای دیوار کاهش می‌دهیم، بنابراین – این محصولات می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر وزنی،ایمنی و محیط زیستی در پروژه مفید باشند .. آزمون انجام گرفته در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و پارک فن آوری علم استان البرز روی محصول نشان داد این محصول دارای کیفیت بالاتر ازمقدار تعیین شده استاندارد میباشد و در برابر شوک حرارت و سرما دارای مقاوت قابل اطمینانی میباشد. محصول در کیسه های 20 کیلویی عرضه میشود جایگزین 320کیلوگرم ! ملات ماسه و سیمان است که علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اجرت کارگران مازاد ،از تحمیل هزینه های پنهان بیل و فرگون استانبولی و کمچه صرفه جویی میشود .. حالیکه هرگاه به ملات‌های سنتی لازم است تقریبا سه تا هفت روز آب داده شود کسب مقاومت بکند و بعد از ۲۸ روز مقاومت نهایی برسد . یعنی اگر در هفت روز اولیه تنه به دیوارچیده شده برخورد کند دیوار ریزش پیدا می‌کند یا دیوار هنوز سست است و به گیرش نهایی نرسیده است، اما ملات های پلیمری چند منظوره واوند ما بین ۸تا۷۲ ساعت مقاومت قابل اطمینانی به دست می‌آورد همچنین مقاومت این محصول نسبت به شرایط اب و هوایی شمال و جنوب کشور به لحاظ شرایط سولفاته هوا دارای مقاومت مطلوبتری میباشد .

شناسه مقاله vavand0007

با عرض تشکر از همراهی شما با ملات پلیمری واوند بر پایه سیمان که مطالب را تا انتها مطالعه کردید درصورت تمایل پیشنهادات و انتقاد های خود را به 09121229452 واساپ ارسال میکنید .

بازگشت به خانهVisits: 0

تماس رایگان آنلاین